Heimevernet har et bra og unikt tilbud for deg som er interessert i Forsvaret