Kontakt oss

Har du spørsmål om ungdomstjenesten?
Send en e-post til ungdomslederne i Rekruttbatteriet, eller møt opp på en av våre ukentlige møter. Foreldre og foresatte er også hjertelig velkommen.

Vi har tjeneste hver mandag fra 18:30 til 21:30. Du finner oss ved HV-huset i Smithsvingen 15, 0378, Oslo.

Du kan også bruke denne siden til å finne ut av hvordan du kommer deg til vårt HV-hus dersom du bruker kollektiv. Velg da enten Makrellbekken eller Montebello t-bane stasjon, de er begge ca 4 minutters gange fra vår posisjon.

For Presse
Rekruttbatteriet er opptatt av å yte best mulig service ovenfor pressen og andre. Vi har imidlertid ikke myndighet til å uttale oss offentlig på vegne av HV-ungdomstjenesten. Dette er forbehold vår presse- og informasjonsoffiser (PIO) ved distriktet. Vi ber derfor om at journalister tar direkte kontakt med distriktet på telefon 23 09 26 00, og ber om å få snakke med enten PIO eller ungdomskonsulenten.

Til informasjon
Dette er ikke en offisiell side for Forsvaret, men en privat interesseside for heimevernets ungdomstjeneste. Forsvaret har således intet ansvar for innholdet på denne siden.

Materialet på dette nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale direkte med Rekruttbatteriet.com er enhver kopiering, lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel. Rekruttbatteriet.com er ikke ansvarlig for innhold på eksterne sider og servere.