Om oss

rek.btt logo

Vårt avdelingsmerke

Historien om Rek.btt

Forløperen til Rekruttbatteriet ble dannet like etter krigen av en del frivillige HV-soldater i alle aldre. Den første tiden var det en ren luftvernavdeling som etterhvert utviklet seg til å bestå av bare ungdom.

Hva er HV-ungdom?

Rekruttbatteriet 50 år
I februar 1957 fikk avdelingen sitt nåværende navn, og ble omorganisert til å drive rene infanteridisipliner. Avdelingen hadde de første årene også en stor og aktiv lottegruppe, men den forsvant etter hvert, og først høsten 1974 ble denne startet opp igjen. I dag er lottegruppen nedlagt, og bare ungdomsavdelingen står igjen.

Avdelingen var underlagt Luftverns Heimevernet (LVHV) frem til 1997 da Fornebu Flyplass ble lagt ned. I dag ligger vi inn under HV-02 sin utryknings-eskadron (UTR-ESK). UTR-ESK er det HV-området som en gang het “Mitraljøseeskadronen”, senere “Eskorteeskadronen”. Opprinnelig var dette området en del av Fornebu HV-avsnitt, men har etter hvert blitt en sentral ressurs i HV02.

Overalt alltid
Anslagsvis har mer enn 1700 personer tjenestegjort i Rekruttbatteriet siden opprettelsen. Mannskapsstyrken har variert gjennom årene, fra 7 ungdommer til over 80 korporaler og menige. I dag består avdeling av rundt 30 ungdommer og 5 befal.

Til informasjon
Dette er ikke en offisiell side for Forsvaret, men en privat interesseside for heimevernets ungdomstjeneste.
Forsvaret har således intet ansvar for innholdet på denne siden.

Materialet på dette nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale direkte med Rekruttbatteriet.com er enhver kopiering, lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel. Rekruttbatteriet.com er ikke ansvarlig for innhold på eksterne sider og servere.

Avdelingsmerket til LVHV-avsnittet vi var underlagt.