skred Archive

Snøskred

I løpet av de siste 30 årene har rundt 160 personer omkommet i snøskred

Ny skredfareskala

Forsvaret forkaster den gamle og tar i bruk en “ny” skredfareskala. Siden 1980-tallet har