Aktiv fritid – HVU

Apr 9th, 2013 | By | Kategori: HV-ungdom i sentrum

Heimevernet har et bra og unikt tilbud for deg som er interessert i Forsvaret eller kanskje vurderer en lederutdannelse i fremtiden.

Rekruttbatteriet har en av Norges største andeler av jenter, og oppfordrer flere til å søke seg til HVU (vi har også plass til flere gutter..).

Rek. Btt. teller idag 40 ungdommer og 8 befal, men vi har stadig plass til flere.

Kom innom i smithsvingen på en mandag for en uforpliktende prat og omvisning, ta gjerne med en venn (eller to). Foreldre er selvfølgelig også velkommene.

Det er ingen spesifikke datoer du “må” starte, grunnen til at vi har ting som oppstart nytt GK, er gjerne i forbindelse med rekrutteringsevents vi har gjort, det er mulig å starte opp hver eneste mandag.

Det er heller ikke nødvending å søke først, du kan delta på møtene i sivile klær (kle deg etter årstiden, vi er ofte ute), majoriteten av de som er på vårt grunnkurs har ikke uniform enda, målet er da at vi har fått lært bort alt grunnleggende innen ungdommene får uniform.

Konklusjonen er : Møt opp mandag mellom 18:30 og 21:30 !
Se “Kontakt oss” for informasjon om hvor vi holder til, og hvordan du kommer hit.

Formål HVU
Det overordnede mål for Heimevernsungdommen er at ungdom gjennom aktiviteter, konkurranser, samlinger og utvekslinger, skal få kunnskap om forsvaret i sin alminnelighet og grundig kjennskap til Heimevernets viktigste aktiviteter. Gjennom allsidig aktivitet skal den enkelte HV-ungdom tilføres gode holdninger til fordel for den enkelte og samfunnet. Samtidig bidrar man til økt rekruttering til verneplikt og Forsvarets skoler.

Hva lærer du i HVU ?

Førstehjelp
Du vil lære ordinær førstehjelp, slik at du er i stand til å yte hjelp ved ulykker og skader. Opplæringen er grundig, og du får anledning til å bruke kunnskapene dine i mange forskjellige sammenhenger i tjenesten. Mye av det du lærer vil være til nytte ellers i livet.

Samband
Faget sambandstjeneste skal gi deg en innføring i hvordan man bruker sambandsmidler i Heimevernet. Du vil lære å bruke feltradio og felttelefon. Du vil få kjennskap til hvordan du uttrykker deg kort og konsist på samband, samt hvordan man behandler radioutstyr på korrekt måte.

Sluttet orden
Sluttet orden (SLO) er en meget viktig og holdningsskapende disiplin i Forsvaret. I dette faget vil du lære hvordan man marsjerer, generell militær opptreden ute og inne, samt få kjennskap til uniformsreglementet.

Feltliv
Spredt orden er ett samlebegrep for en rekke disipliner man utfører i felt. Du vil få en innføring i disipliner som for eksempel avstandsbedømmelse, måloppdagelse og meldingstjeneste. Disse er alle viktige enkeltmannsferdigheter, som man drar stor nytte av militært så vel som sivilt. Mye av aktivitetene foregår utendørs, der du vil lære hvordan du kan overleve i skog og mark. Du vil lære å utføre patruljering, overnatting i telt, gapahuk eller snøhule dessuten å leve med naturen som ressurs.

Kart og kompass (K&K)
Kart og kompass er en viktig soldatferdighet, som man også kan ha mye nytte av utenom tjenesten. Du vil lære flere måter å orientere deg på, hvordan man velger riktig rute frem til målet og hvordan på best måte finner frem, selv i mørke. Du vil lære mye om selve kartet og hvordan du bruker det både med og uten ett kompass som hjelpemiddel.

Skyting
Du vil få opplæring i våpenbruk og skyting. Etter en grundig innføring i våpenets sammensetning, får du instruksjon i våpenbruk. Baneskyting, skiskyting og feltskyting er de vanligste ferdighetene som blir benyttet i HVU. I 1995 ble AG-3, våpenet hele Forsvaret i dag bruker, tatt i bruk i HVU-tjenesten. Ungdommenes våpen er en modifisert utgave, og kan således ikke skyte annet enn enkeltskudd.

Feltidrett
I HVU vil du oppleve andre idrettsgrener enn du er kjent med fra før. Foruten de forskjellige skyteaktiviteter vil du finne en mengde spennende utfordringer innen de ulike idrettsøvelser som finnes i Heimevernet. Hinderbane og feltløp er bare noen av tilbudene.

Teori i praksis
Øvelsene varer vanligvis fra fredag kveld til søndag kveld. På øvelsene får vi prøvd det vi har lært i teori, og vi får noen opplevelser som kan være artig å ha med seg. Øvelsene knytter oss også sterkt sammen, ved å være avhengig av andre for å overleve, lærer man å sette pris på forskjeller.

Utvekslinger mm
Rekruttbatteriet sender i samarbeid med HV/HV-02, hvert år ungdommer til USA på utveksling.

Rekruttbatteriet i samarbeid med HV/HV-02 sender annet hvert år ungdommer til Storbritannia for å møte vår engelske motpart (RCBACF) og delta i tjeneste der om sommeren. Annet hvert år kommer en kontigent britiske ungdom til Norge med samme formål.

Rekruttbatteriet har sender nesten hvert år en kontigent til Nijmegen for å delta i Marsjen.

Itillegg arrangeres andre ekskursjoner til feks Oslo havn når det er flåtebesøk med tilhørende omvisning på et alliert fartøy.

Tags: , , ,

Leave Comment

Warning: Undefined variable $user_ID in /customers/8/2/d/rekruttbatteriet.com/httpd.www/wp-content/themes/PRiNZ_BranfordMagazine_latest/branfordmagazine/comments.php on line 77

Er du et menneske, svar ja ja