Posts Tagged ‘ fritidstilbud ’

Hva er HV-ungdom?

Nov 17th, 2007 | By | Category: HV-ungdom i sentrum

Heimevernets ungdomstjenesten er et tilbud til unge gutter og jenter i alderen 16-21 år som ønsker en mer aktiv og allsidig fritid.

Hensikten med HVU er å kunne tilby ungdom et meningsfylt fritidstilbud. Gi dem et mottilbud til dagens mange inneaktiviteter.