Det å kunne bedømme avstanden er ikke så enkelt som det høres ut til.