Posts Tagged ‘ boermetoden ’

Avstandsbedømmelse

May 15th, 2007 | By | Category: Diverse

Det å kunne bedømme avstanden er ikke så enkelt som det høres ut til. I teorien ser det ut som om avstandene er lette å bedømme, men i praksis blir det ofte stor differanse mellom de forskjellige bedømmingene. Men med trening kan mange komme ned på omlag 20 prosent nøyaktighet ut til 300 meter. Under finner […]