Kart og kompass er en viktig soldatferdighet som du også kan ha mye nytte