Posts Tagged ‘ Forsvaret ’

Aktiv fritid – HVU

Apr 9th, 2013 | By | Category: HV-ungdom i sentrum

Heimevernet har et bra og unikt tilbud for deg som er interessert i Forsvaret eller kanskje vurderer en lederutdannelse i fremtiden. Rekruttbatteriet har en av Norges største andeler av jenter, og oppfordrer flere til å søke seg til HVU (vi har også plass til flere gutter..). Rek. Btt. teller idag 40 ungdommer og 8 befal, […]