Hensikt med Heimevernsungdomstjenesten

Hensikt
Hensikten med HV-ungdommens aktivitetsprogram er å gi et fritidstilbud til ungdom i alderen 16 – 21 år. Programmet omfatter friluftsaktiviteter og andre emner som vil motivere ungdommene til tjeneste i Forsvaret.
 
Overordnet mål for aktivitetene
Det overordnede mål for Heimevernsungdommen er at ungdom gjennom aktiviteter, konkurranser, samlinger og utvekslinger, skal få kunnskap om forsvaret i sin alminnelighet og grundig kjennskap til Heimevernets viktigste aktiviteter. Gjennom allsidig aktivitet skal den enkelte HV-ungdom tilføres gode holdninger til fordel for den enkelte og samfunnet. Samtidig bidrar man til økt rekruttering til verneplikt og Forsvarets skoler.
Ungdommer i alderen 16-18 år skal ikke trenes i stridsrelaterte ferdigheter. Stridsrelaterte ferdigheter er egenskaper som gjør at barn under 18 år kan vurderes som en ressurs eller trussel og dermed gjøres til “mål” i en krigssituasjon. Norge deltar i arbeidet for global enighet om at barn under 18 år ikke skal ha militær relevans for krigførende parter i krigssituasjoner. HV-ungdommer er HV-aspiranter til de er fylt 18 år.