Før ungdommene kunne marsjere med engelskmennene måtte de lære å gå som dem.Vel fremme