Forsvaret forkaster den gamle og tar i bruk en “ny” skredfareskala. Siden 1980-tallet har