Rekruttbatteriet har i alle år hatt en stor andel jenter blant sine ungdom. Nå