Samband

Dec 4th, 2008 | By | Kategori: Diverse

Bruk av ekspedisjonsforskrifter for radiotelefoni
På militære radionett skal det alltid benyttes faste ekspedisjonsforskrifter (prosedyrer). Forskriftene gir klare og entydige regler for kommunikasjon over radio. Derved reduseres mulighetene for misforståelser, sendingene forenkles/forkortes og forstyrrelse våre radionett minsker. Skulle ekspedisjonsforskriftene ikke dekke et spesielt formål, sendes meldingen/ordren etter beste skjønn.

Taleteknikk
Det er viktig å snakke tydelig. Derved unngås gjentagelser og sendetiden reduseres.

Derfor:

  • behold den naturlige rytmen du har i din daglige tale
  • snakk jevnt og rolig
  • snakk høyere enn vanlig, men ikke rop
  • hold mikrofonen inntil munnen
  • la ikke stemmen synke på den siste delen av utrykket eller setningen, men forsøk tvert imot å heve den
  • les meldingen i hele uttrykk eller korte setninger
  • gjør et opphold mellom setninger eller uttrykk når meldingen skal skrives ned.
  • Fra mikrofonbryteren trykkes inn til senderen er klar, tar det litt tid. Vent derfor 1 – 2 sekunder før du snakker, og det samme når du er ferdig for å unngå å “miste” siste ordet. Dette er spesielt viktig dersom en bruker fjernstyring eller relé.

Ekspedisjonsord
Ekspedisjonsord Forklaring
ALT ETTER Den del av meldingen jeg viser til, er alt som følger etter…..
ALT FORAN Den del av meldingen jeg viser til, er alt som er sendt foran…..
DETTE ER Denne sending er fra ……
ERKJENN Pålegg til adressat om å erkjenne at en melding er mottatt og forstått
FORSTÅTT Jeg har mottatt din melding, forstått den og vil etterkomme den. Skal bare brukes av adressaten. Betydningen av MOTTATT er innbefattet i FORSTÅTT. Brukes som svar på ERKJENN.
GJENTA Gjenta hele den siste sendingen. Etterfulgt av identifikasjonsdata: Gjenta …. (del som angitt).
JEG GJENTAR Jeg gjentar hele min sending eller deler som angitt.
JEG LESER TILBAKE Følgende er mitt svar på LES TILBAKE.
JEG STAVER Jeg staver med det fonetiske alfabet. Ordet/meldingen bør noteres.
JEG VERIFISERER Det som følger er kontrollert med utstederen og gjentas. Brukes bare som svar på VERIFISER.
KVITTER SÅ LANGT Kvittering ønskes for del av melding eller ordre.
LES TILBAKE Les tilbake hele sendingen nøyaktig slik den er mottatt.
MELDING FØLGER Sendes foran teksten i en formell melding eller når hele meldingen må skrives ned.
MOTTATT Jeg har mottatt din siste sending.
OVER Slutt på min sending, venter svar.
RETTELSE Det er gjort feil i denne sending. Nyttes også som svar på VERIFISER når det er funnet feil
SLUTT Slutt på min sending, venter ikke svar.
TALLTEGN Tall følger.
TID Tidsgruppe, datotidsgruppe eller klokkeslett følger umiddelbart.
TRANSITTER Send denne meldingen videre til alle adressater eller adressater som følger umiddelbart.
TRANSITT FRA Meldingen er fra.
UNNTATT Unntatt fra kallingen er …….
VENT Vent noen sekunder (maksimum 5 sekunder).
VENT SLUTT Vent. Jeg kaller deg senere.
VERIFISER Kontroller hele meldingen (eller det som er angitt) med utstederen, og send den riktige versjon. Kan bare brukes av adressaten selv, og bare når han finner det nødvendig.

Leave Comment

Warning: Undefined variable $user_ID in /customers/8/2/d/rekruttbatteriet.com/httpd.www/wp-content/themes/PRiNZ_BranfordMagazine_latest/branfordmagazine/comments.php on line 77

Er du et menneske, svar ja ja