I løpet av de siste 30 årene har rundt 160 personer omkommet i snøskred