Forsvaret har i dag full yrkesmessig likestilling mellom kvinner og menn. Slik er det