Posts Tagged ‘ Kompassmarsj ’

Orientering

Dec 2nd, 2008 | By | Category: Diverse

Kart og kompass er en viktig soldatferdighet som du også kan ha mye nytte av utenom tjenesten. Et kart er et forminsket bilde av terrenget sett ovenfra. Nederst på hvert kart finner man målestokken som forteller hvor mye det er forminsket. Målestokk 1:50 000 betyr at 1 cm på kartet tilsvarer 500 m i terrenget. […]