Slik blir du HV-ungdom

Vi ser helst at ditt første møte med Heimevernsungdommen skal foregå i våre lokaler. På den måten kan vi svare på spørsmål, samt rette på eventuelle misforståelser. Men om du allerede har besøkt våre nettsider har du kanskje fått besvart mange av dine spørsmål.

Da kan du laste ned søknadspapirer her (nederst på siden), slik at du er godt forberedt til ditt første møte hos oss.

Fyll ut skjemaene etter beste evne, husk spesielt navn, personnummer og adresse samt underskrift dersom du ikke er myndig, så hjelper vi deg med resten.

På denne måten sparer du tid, og veien gjennom «papirmølla» vil være litt kortere.

Søknad for frivillig skal fylles ut i to eksemplarer, mens egenærklæring om helse skal fylles ut i ett eksemplar.

Dersom du ikke husker om du har hatt noen av plagene nevnt i helse-skjemaet, spør mor eller far, de har garantert oversikt over hva du har hatt som liten.

I tillegg til søknadspapirer og egenerklæring om helse trenger du også to passbilder, kopi av legimitasjon og uttømmende politiattest. Sistnevnte får du hos ditt nærmeste politikammer, men du må ha en rekvisisjon fra oss. Den ligger ikke ute på nett fordi den trenger ditt navn og vår underskrift. Møt opp på en av våre ukentlige møter for å motta dette skjema.

Søknadsprosess
Selve søknadsprosessen varer i cirka 8 uker fra papirene er sendt inn til Heimevernsnemnda fra oss. Samtlige som ønsker å bli HV-ungdom skal godkjennes av kommunal Heimevernsnemnd i sitt distrikt. I nemnden sitter det to medlemmer oppnevnt av kommunestyret, ett medlem fra det lokale politidistriktet samt ett medlem fra det lokale offentlige helsevesen. Disse vil i hvert enkelt tilfelle avgjøre om ungdommen er skikket til tjenesten eller ikke. Når denne prosessen er over vil du få et brev i postkassen med innkalling til lege. Om du består legetesten går ferden videre til depotet hvor du tar ut utstyr.

Søknadsskjema

Egenerklæring om helse