Orientering

Dec 2nd, 2008 | By | Kategori: Diverse

Kart og kompass er en viktig soldatferdighet som du også kan ha mye nytte av utenom tjenesten.

Et kart er et forminsket bilde av terrenget sett ovenfra. Nederst på hvert kart finner man målestokken som forteller hvor mye det er forminsket. Målestokk 1:50 000 betyr at 1 cm på kartet tilsvarer 500 m i terrenget. For at man skal kunne lese av høydeforskjeller på et flatt kartblad er det tegnet inn høydekurver. Det er sammenhengende linjer som går gjennom punkter med samme høyde over havet. Den loddrette avstanden mellom to slike punkter heter ekvidistanse, denne er på militære kart 20 m. Jo kortere avstand mellom to linjer, jo brattere er terrenget. På kartet finnes det også et rutenett. Diss er kvadratisk og tilsvarer 1 km på 1:50 000 kart. Hver rutelinje er nummerert med et 2-sifret tall. Dette brukes til å angi posisjon i såkalte rutetilvisninger.

Kompass
Et kompass er egentlig en vinkelmåler, altså et instrument man bruker for å ta ut retning. Figuren under viser oppbygningen av et kompass.

Kartmarsj
Der hvor terrenget er oversiktlig og kartet lett å lese, kan man ta seg frem rett og slett ved å gå fra det ene lett gjenkjennelige terrengpunktet til den neste.

Kompassmarsj
Må brukes i mørke, ved dårlig vær eller vanskelig terreng. Da går du frem slik:

Legg kompasset på kartet med kompasslinjalen liggende langs linjen start-endepunkt, slik at marsjretningspilen peker mot endepunktet.

Vri kompasshuset slik at NORD-SØR linjene på kompasshuset er parallelle med NORD-SØR linjen på rutenettet. Vinkelen du leser av på kompasshuset, er ruteretningen. NB: Pass på at NORD på kompasshuset peker opp på kartet, da nordretningen alltid er oppover på kart.

Se nederst på kartrammen, der finner du avviket mellom rutenord og magnetisk nord. Er den f. eks 7 grader vestlig, legger du til 7 grader på ruteretningen. Er den østlig, trekker du fra det oppgitte gradantallet. Ta bort kartet, og hold kompasset vannrett. La kompassnålen spille over NORD-SØR pilen i bunn av kompasshuset. Marsjretningspilen peker nå i marsjretningen.

Sikt langs marsjretningspilen, og ta ut et markert punkt i terrenget. Gå dit, og ta ut et nytt punkt på marsjretningen, fortsett slik til du er fremme.

Tags: , ,

Leave Comment

Warning: Undefined variable $user_ID in /customers/8/2/d/rekruttbatteriet.com/httpd.www/wp-content/themes/PRiNZ_BranfordMagazine_latest/branfordmagazine/comments.php on line 77

Er du et menneske, svar ja ja