HV-ungdom i sentrum

Distinksjoner og gradsnivå

Dec 11th, 2023 | By | Category: HV-ungdom i sentrum

Link https://www.forsvaret.no/om-forsvaret/uniformer-grader-medaljer/graderAktiv fritid – HVU

Apr 9th, 2013 | By | Category: HV-ungdom i sentrum

Heimevernet har et bra og unikt tilbud for deg som er interessert i Forsvaret eller kanskje vurderer en lederutdannelse i fremtiden. Rekruttbatteriet har en av Norges største andeler av jenter, og oppfordrer flere til å søke seg til HVU (vi har også plass til flere gutter..). Rek. Btt. teller idag 40 ungdommer og 8 befal, […]Hva er HV-ungdom?

Nov 17th, 2007 | By | Category: HV-ungdom i sentrum

Heimevernets ungdomstjenesten er et tilbud til unge gutter og jenter i alderen 16-21 år som ønsker en mer aktiv og allsidig fritid.

Hensikten med HVU er å kunne tilby ungdom et meningsfylt fritidstilbud. Gi dem et mottilbud til dagens mange inneaktiviteter.