I tidsrommet 21-23 november skal du og nesten 40 andre HV-ungdom på en av