Den 26-28 februar ble messen Utdanning & Yrke gjennomført i Spektrum. Messen som er