Sommerfest hos Rekruttbatteriet.I henhold til god gammeldags tradisjon gjennomførte rekruttbatteristene grill-tjeneste siste dag før