Søndag dro 18 ungdommer og fem befal til England. Disse tre representerer Rekruttbatteriet.Søndag 29.juli