Riktig førstehjelp til bevisstløse er viktig og kan redde liv. Ved plutselig hjertestans kan