Avstandsbedømmelse

May 15th, 2007 | By | Kategori: Diverse

Det å kunne bedømme avstanden er ikke så enkelt som det høres ut til. I teorien ser det ut som om avstandene er lette å bedømme, men i praksis blir det ofte stor differanse mellom de forskjellige bedømmingene. Men med trening kan mange komme ned på omlag 20 prosent nøyaktighet ut til 300 meter. Under finner du metoder for avstandsbedømmelse.

Boermetoden
Denne metoden ble benyttet under Boerkrigen i sør Afrika, derav navnet.

Hold en blyant rolig på strak arm. Lukk det høyre øyet og sikt over blyanten mot målet. Legg merke til hvor blyantspissen befinner i forhold til målet. Hold hodet helt i ro, lukk det venstre øyet og åpne det høyre øyet. Sikt igjen over blyanten og legg merke til hvor mye blyanten har flyttet seg i forhold til målet. Bedøm forflytningen i meter ved målet. Multipliser tallet med 10 og du har et cirka mål på avstanden til målet. Denne metoden krever en del trening mål derfor opp og kontroller at avstandsbedømmelsen er riktig til metoden sitter.

Sammenligningsmetoden
Sammenlign den ukjente avstanden med en avstand du kjenner fra det praktiske liv, avstander en har ” i hodet”. For eksempel en fotballbane, håndballbane, 100-metern osv.

Oppdelingsmetoden
Er avstanden lang, kan det lønne seg å dele den opp i mindre deler, bedømme hver del for seg og så legge dem sammen.

Oppmålingsmetoden
Den enkleste måten å måle avstand er naturlig nok ved bruk av målebånd, kart og linjal, optisk måler eller med en lasermåler. Målemetoden er mest nøyaktige, men det krever tid og/eller utstyr.

AG3 metoden
Metoden gjelder for personer og objekter som er ca 2 meter høye.

Dekker hele forsiktet = 45meter unna
Dekker ½ forsikte (kornstolpen) = 90meter unna
Dekker ¼ forsikte ( ½ kornstolpe) = 180meter unna

Maks- og minmetoden
Korteste pluss lengste avstand delt på to er tilnærmet riktig avstand.

Viktig å vite
Selv om du er flink til å bedømme avstand er det viktig å husket at vær og føreforhold ofte kan spille en stor rolle på din bedømming.

Du bedømmer ofte avstanden til å være for kort:

  • I kraftig sollys og klarvær med snø. Dette fordi objektet kommer så tydelig fram mot bakgrunnen at du synes det virker kortere enn det egentlig er.
  • Når du ikke kan se hele terrenget mellom deg og objektet. Et vanlig problem dersom du oppdager ting på lang avstand og må åle og krype innpå. Med hodet 30 cm over bakken er det ofte vanskelig å se terrenget helt bort til objektet.
  • Med objekter som er ute på store flater, slik at du ikke har noen referanser i terrenget.
  • Objekter som kommer i silhuett mot himmelen, fordi det kommer så tydelig fram.

Du bedømmer ofte avstanden til å være for lang:

  • I tåke, tungt gråvær og mørke fordi du ser få detaljer på objektet og det kommer i dårlig kontrast mot bakken.
  • Objektet er delvis skjult bak trær, bar, busker osv.
  • Bratte oppover- eller nedoverbakker og skrenter.
  • Når objektet går i ett mot bakgrunnen og det blir dårlig kontrast.

Utfordring
Som du sikkert skjønner kreves det en del trening i avstandsbedømmelse for å bli i stand til å bedømme avstander ut til omlag 300 meter innenfor akseptabel margin. Det finnes mange hjelpemidler for avstandsbedømmelse, ingen virker særlig bra i praksis, men de fungerer. Eneste metoden som fungerer eksakt er avstandsmåler med laser, men da snakker vi om avstandsmåling og ikke avstandsbedømmelse.

Tags: ,

Leave Comment

Warning: Undefined variable $user_ID in /customers/8/2/d/rekruttbatteriet.com/httpd.www/wp-content/themes/PRiNZ_BranfordMagazine_latest/branfordmagazine/comments.php on line 77

Er du et menneske, svar ja ja