Dette lærer du hos oss

Oct 29th, 2007 | By | Kategori: Diverse, Nyttig

Dette er fag du vil stifte bekjentskap med når du begynner i HVU. All utdanning er lagt opp iht aktivitetsprogrammet for HVU, som er godkjent av Forsvarsdepartementet og Generalinspektøren for Heimevernet.

Sanitet
Du vil lære ordinær førstehjelp, slik at du er i stand til å yte hjelp ved ulykker og skader. Opplæringen er grundig, og du får anledning til å bruke kunnskapene dine i mange forskjellige sammenhenger i tjenesten. Mye av det du lærer vil også kunne være til nytte ellers i livet.

Samband
Faget sambandstjeneste skal gi deg en innføring i hvordan man bruker sambandsmidler i Heimevernet. Du vil lære å bruke feltradio og felttelefon. Du vil få kjennskap til hvordan du uttrykker deg kort og konsist på samband, og hvordan man behandler radioutstyr.

Sluttet orden
Sluttet orden (SLO) er en meget viktig og holdningsskapende disiplin i Forsvaret. I dette faget vil du lære hvordan man marsjerer, generell militær opptreden ute og inne, samt få kjennskap til uniformsreglementet.
Spredt orden er ett samlebegrep for en rekke disipliner man utfører i felt. Du vil få en innføring i disipliner som for eksempel avstandsbedømmelse, måloppdagelse og meldingstjeneste. Disse er alle viktige enkeltmannsferdigheter, som man drar stor nytte av militært så vel som sivilt.

Spredt orden
Mye av aktivitetene foregår utendørs, der du vil lære hvordan du kan overleve skog og mark. Du vil lære å utføre patruljering, overnatting i telt, gapahuk eller snøhule dessuten å leve med naturen som ressurs.
Du vil få opplæring i våpenbruk og skyting. Etter en grundig innføring i våpenets sammensetning, får du instruksjon
i våpenbruk. Baneskyting, skiskyting og feltskyting er de vanligste ferdighetene som blir benyttet i HVU.

Våpentjeneste
I 1995 ble AG-3, våpenet hele Forsvaret i dag bruker, tatt i bruk i HVU-tjenesten. Ungdommenes våpen er en modifisert utgave, og kan således ikke skyte annet enn enkeltskudd.

Frem til 1995 brukte HV-ungdommen det gamle våpenet M-98 Mauser, som tyskerne etterlot seg etter andre verdenskrigen. Grunnen til at de ble byttet ut var stor slitasje og begrenset ammunisjonstilgang.

Kart & Kompass
Kart og kompass (K&K) er en viktig soldatferdighet, som man også kan ha mye nytte av utenom tjenesten. Du vil lære flere måter å orientere deg på, hvordan man velger riktig rute frem til målet og hvordan på best måte finner frem, selv i mørke. Du vil lære mye om selve kartet og hvordan du bruker det både med og uten ett kompass som hjelpemiddel.

Feltidrett
I HVU vil du oppleve andre idrettsgrener enn du er kjent med fra før. Foruten de forskjellige skyteaktiviteter vil du finne en mengde spennende utfordringer innen de ulike idrettsøvelser som finnes i Heimevernet. Hinderbane og feltløp er bare noen av tilbudene.

Teori i praksis
Øvelsene varer vanligvis fra fredag kveld til søndag kveld. Vi øver både internt, dvs. bare våre ungdommer, og sammen med distriktet. På øvelsene får vi prøvd det vi har lært i teori, og vi får noen opplevelser som kan være artig å ha med seg.

Øvelsene knytter oss også sterkt sammen, ved å være avhengig av andre for å overleve, lærer man å sette pris på forskjeller. Vi lærer både å mestre vanskelige forhold, og en smule empati, ved at vi må passe godt på hverandre.

Leave Comment

Warning: Undefined variable $user_ID in /customers/8/2/d/rekruttbatteriet.com/httpd.www/wp-content/themes/PRiNZ_BranfordMagazine_latest/branfordmagazine/comments.php on line 77

Er du et menneske, svar ja ja