Primus brukerveiledning

Apr 27th, 2010 | By | Kategori: Diverse


Generelle regler:

 1. ALDRI bruk makt og store krefter på reguleringsventilen. Bruk kun tre fingre.
 2. Ta ALLTID ut reguleringsrattet når du ikke skal regulere flammen.

Ved utlevering:

 1. Sjekk at samtlige deler er i boksen.
 2. Kontroller at tanken er tom.
 3. Sjekk at justeringen av flamme virker går lett å skru 1/3 til ½ omdreiing.
 4. Sjekk at nålen kommer helt opp gjennom dysen.
 5. Skru justeringen helt igjen. (Aldri bruk makt/mye krefter. Bruk kun tre fingere på rattet)
 6. Pump opp trykk i tanken. 10-15 pump. Glir pumpestempelet bra?
 7. Se og lytt etter lekkasjer. Kontroller at det faktisk er trykk i tanken ved å slippe luften ut av tanken ved å løsne påfyllingslokket rolig og lytt etter lyden av luft som slipper ut akkurat som når du åpner en brusflaske. Skru på lokket igjen.
 8. Pakk primusen sammen.

Transport:

 1. Primus oppbevares på en slik måte at den ikke forurenser mat og drikke.
 2. Sørg for at den ikke lager masse lyd i sekken når du skal ut på patrulje.
 3. Parafin og rødsprit må kontrolleres slik at de ikke lekker.
 4. Husk fyrstikker og trakt MED filter!

Oppfyring:

 1. Åpne primusen.
 2. Kontroller at primusen er i ønsket stand ved å gjenta punkt 1-7 ”Ved utlevering”
 3. Fyll opp tanken ¾ full med ren parafin. Bruk trakt med filter i.
 4. Sett på lokket og pump 15 skikkelige pump.
 5. Ta av varmeskjoldet og fyll spritskålen full med rødsprit. Ikke søl for da blir det unødvendig stor flamme.
 6. Sett på varmeskjoldet og tenn spriten med en fyrstikk.
 7. Gjør klar minst to fyrstikker mens du venter på at spriten skal brenne opp.
 8. Så fort flammene avtar, må du være rask til å sette inn rattet, tenne en fyrstikk og skru på gassen forsiktig med justeringsrattet. Skru aldri over midtstilling under oppfyring.
 9. Når gassen tenner så reguleres flammene til man får en fin blå flamme. Ta rattet ut av primusen og pump skikkelig slik at primusen brenner optimalt.
 10. Rens dysen ved å dreie rattet helt over til venstre før du skrur raskt tilbake slik at du får en ny fin flamme. Gjenta dette flere ganger på rad, og deretter ved behov.

Etterfylling av parafin: (Husk at du har liten tid. Maks ett minutt innen primusen blir for kald til å tennes opp igjen uten å måtte forvarme.)

 1. Etterfyll parafin FØR primusen slukker av seg selv ved å vri rattet til høyre mens primusen brenner slik at flammen slukker.
 2. Legg en hånd mellom påfyllingslokket og brenneren slik at du skjermer gassen fra å tenne på den varme brenneren. Vær forsiktig.
 3. Skru av påfyllingslokket og fyll tanken ¾ full med parafin. Bruk ren parafin og trakt med filter.
 4. Skru på påfyllingslokket og pump opp trykk i tanken.
 5. Sett i reguleringsrattet, tenn en fyrstikk og skru på gassen forsiktig med reguleringsrattet. Skru aldri over midtstilling under oppfyring. Tenn gassen og reguler til du får en fin blå flamme igjen.
 6. Ta rattet ut av primusen og pump skikkelig slik at primusen brenner optimalt.

Slukking:

 1. Rens dysen ved å dreie rattet helt mot venstre.
 2. Steng gassen ved å dreie rattet helt til høyre.
 3. Vent til primusen kjøler seg ned om mulig.
 4. Legg en hånd mellom tanklokket og brennerdelen.
 5. Åpne påfyllingslokket og tøm resterende parafin tilbake i parafinflaske.
 6. Primusen og dens deler pusses og rengjøres med filler og rødsprit.
 7. Sett på påfyllingslokket og lukk igjen primus esken med alle delene oppi.

Tags: ,

Leave Comment

Warning: Undefined variable $user_ID in /customers/8/2/d/rekruttbatteriet.com/httpd.www/wp-content/themes/PRiNZ_BranfordMagazine_latest/branfordmagazine/comments.php on line 77

Er du et menneske, svar ja ja