Dette lærer du hos oss

Dette er fag du vil stifte bekjentskap med når du begynner i HVU. All utdanning er lagt opp iht aktivitetsprogrammet for HVU, som er godkjent av Forsvarsdepartementet og Generalinspektøren for Heimevernet. Sanitet Du vil lære ordinær førstehjelp, slik at du er i stand til å yte hjelp ved ulykker og skader. Opplæringen er grundig, og … Continue reading Dette lærer du hos oss