Rekruttbatteriet har fått nytt navn og hører nå innunder et nytt HV-område. Vi har