Dårlig fysisk form truer befalskoleplassen din.Hvert år blir en stor del av de som