I tiden 17. til 19. februar 2010 deltar Oslo og Akershus Heimevernsdistrikt 02 (HV-02)