Forsvarets minnedag er en etablert tradisjon og en årlig markering for å hedre, støtte