Med store mengder nysnø og kvikksølvet langt nee på minussiden gjennomførte troppen lagkonkurranse med