HV-ungdom fra HV-02 gjennomførte vinterøvelse uten snø. I slutten av november 2006 var 33