Internøvelse i Oslo-marka. Øvelse Løvfall     Den 17-19 oktober ble det gjennomført internøvelse