Med forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) om bord, tok det første av Luftforsvarets nye Hercules-fly