Brigader Kristin Lund ble fredag 18.september utnevnt til generalinspektør for Heimevernet. Hun blir dermed