I tidsrommet 13-15 november skal du og nesten 40 andre HV-ungdom på en av