Stifinner over for denne gang

Øvelse Stifinner er over for denne gang. Stifinner ble i kjent stil gjennomført på Hengsvann skytefelt med en avsluttende lagskonkurranse. Laget som vant ble lag 1, hovedsakelig bestående av Rekruttbatterister, men også ungdom fra både Groruddalen og Østmarka var representert i laget. lag 1, som besto av erfarne ungdom, vant knapt mot lag 4 som hovedsakelig besto av nye ungdom fra forskjellige avdelinger.

Fire lag med til sammen  21 ungdommer deltok på øvelsen.

Leave a Reply

Your email address will not be published.