HVU-02210 – Østre Romerike

Østre Romerike holder til på Brattåsen Skytebane 4 km øst for Fetsund.

Ungdomsleder er: Sersjant Tor Johnsen
Han treffes på E-post: torarnt@yahoo.com

Latest Comments
  1. Robin Hansen

Leave a Reply

Your email address will not be published.