Ni nye ungdommer

Nytt grunnkurs er i gang. Rekruttbatteriet opplevde stor oppslutning.Høstens semester er i full gang og kull II 2007 stiller totalt ni gutter og jenter.

Kullet, hvor det er fire jenter og fem gutter fikk sist mandag innføring i Forsvarets oppbygning generelt og Heimevernets oppbygging spesielt.

De lærte også litt om Forsvarets gradssystem og fikk muligheten til å bryne seg på Forsvarets gode gamle primus.

Troppen består i dag av 14 ungdommer, hvor av to lagførere og en tropps.ass. Om samtlige av de nye rekruttene fortsetter ut grunnkurset vil troppen dermed i løpet av et par måneder stille totalt 23 ungdommer.

Leave a Reply

Your email address will not be published.