Åpningstider på depotet

Trenger du å bytte uniformseffekter? Da er det kjekt å vite at intendanturdepotet i Lutvann Leir holder stengt onsdager, men holder åpent Mandag, Tirsdag og Fredag 0730-1130 og Torsdag 1200-1500. Depotet anbefaler HV-ungdom å komme torsdager ettersom denne dagen i sin helhet er reservert for HV-02s personell.
Våpendepotet holder stengt tirsdag og onsdag, men har ellers samme åpningstider som intendanturdepotet.

Latest Comments
  1. Auk

Leave a Reply

Your email address will not be published.