Utdanningsmessen 2010 i Oslo spektrum

I tiden 17. til 19. februar 2010 deltar Oslo og Akershus Heimevernsdistrikt 02 (HV-02) på utdannings-/ og yrkesmessen i Oslo Spektrum. HV-02 sin stand på messen blir ledet av militært befal som er ungdomsledere i en av HV-02 sine 5 heimevernsungdomsgrupper.

Informasjon om messen finner du her:

Besøk vår stand som ligger i det innerste venstre hjørnet av hallen og få informasjon om tjenesten.: Hallkart finner du her:

 

Info folder om Heimevernstjenesten finner du her:

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.