Øvelse Patrulje nærmer seg

Øvelse Patrulje 2009 gjennomføres på Heistadmoen øvingsfelt i perioden 05. – 07.juni og er den tradisjonelt mest utholdenhetskrevende distriktsøvelsen for HVU i HV-02.Hensikten med øvelsen er å utfordre samhandling og oppgaveløsning på lagsnivå. Øvelsen skal oppleves som krevende både fysisk og psykisk på både enkeltmanns- og lagsnivå.

 Bindende påmelding sendes på mail: post@rekruttbatteriet.com senest innen mandag 25.mai.

Leave a Reply

Your email address will not be published.