Samband

Bruk av ekspedisjonsforskrifter for radiotelefoni På militære radionett skal det alltid benyttes faste ekspedisjonsforskrifter

Juleavslutning for distriktet

Mandag 15.desember holder Oslo og Akershus Heimevernsdistrikt juleavslutning for alle HV-ungdommene i distriktet. Juleavslutningen

Orientering

Kart og kompass er en viktig soldatferdighet som du også kan ha mye nytte

Tips og triks for jenter i grønt

Forsvaret har i dag full yrkesmessig likestilling mellom kvinner og menn. Slik er det

Hjerte-lungeredning (HLR)

Riktig førstehjelp til bevisstløse er viktig og kan redde liv. Ved plutselig hjertestans kan

Derfor velger de HVU

Heimevernet har hatt et fritidstilbud for ungdom siden 1950-tallet. I perioder har tilbudet blitt

Meld deg på øvelse Rekrutt nå!

I tidsrommet 5-7 desember avholdes øvelse Rekrutt på Heistadmoen leir. Ungdommene vil bli forlagt

Dette sa de om Stifinner

I kjent stil ble øvelse Stifinner avsluttet med en spørreundersøkelse. Erfaring viser at ungdommen

Jomfrutur for norsk fly

Med forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) om bord, tok det første av Luftforsvarets nye Hercules-fly