Forsvarsnett: HV-Ungdom

Forsvarsdepartementet

Nasjonal Sikkerhetsmyndighet

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Forsvarsnett 

Hæren

Sjøforsvaret

Luftforsvaret

Heimevernet

Offisiell side for Nijmegen

Den offisielle norske siden til Nijmegen

Heimevernet i Sverige

Heimevernet i Danmark