[FAQ: Frequently Asked Questions.]

Spørsmål og svar om Heimevernets ungdomstjeneste (HVU)

Hva er HV Ungdommen?
Heimevernets ungdomstjenesten er et tilbud til unge gutter og jenter i alderen 16-21 år som ønsker en mer aktiv og allsidig fritid. Les mer om tilbudet her.

Hva er egentlig vitsen med HVU?
Det overordnede mål for Heimevernsungdommen er at ungdom gjennom aktiviteter, konkurranser, samlinger og utvekslinger, skal få kunnskap om Forsvaret i sin alminnelighet og grundig kjennskap til Heimevernets viktigste aktiviteter.Gjennom allsidig aktivitet skal den enkelte HV-ungdom tilføres gode holdninger til fordel for den enkelte og samfunnet. Samtidig bidrar man til økt rekruttering til verneplikt og Forsvarets skoler.

Hvor mye koster det å være med i HVU?
All aktivitet er gratis! Du vil få utlevert uniform og utstyr, i tillegg dekker Heimevernet dine reiseutgifter samt kost og losji ved øvelser og samlinger.

Når kan jeg søke om opptak som HV-ungdom?
Norske jenter og gutter kan søke om å bli medlem i HV-ungdommen fra de er 15 1/2 år. Opptak som HV-ungdom kan imidlertid først skje ved fylte 16 år. Du kan være i HVU frem til du blir 21 eller når du blir innkalt til førstegangstjenesten.

Hvorfor kan jeg ikke begynne før jeg er 16 år?
Dette av den enkle grunn at det er lovregulert. LOV 1953-07-17 nr 28: Lov om Heimevernet. § 5. sier at menn og kvinner som har fylt 16 år kan antas som frivillige, ikke før.

Må jeg være i Heimevernet resten av livet om jeg melder meg inn i HVU?
Nei. HV-ungdomstjenesten er et fritidstilbud på lik linje med din lokale fotballklubb, den lokale skytterklubben eller speideren. Det er først når du bli innkalt til førstegangstjeneste at du blir plassert i den forsvarsgrenen du skal tilhøre.

Må jeg klippe meg om jeg har langt hår?
Både gutter og jenter har lov til å ha langt hår selv om de går i uniform, forutsatt at de følger uniformsreglementet. Hovedregelen er at hår ikke skal dekke kraven på uniformen. Har du langt hår må du sette det opp eller ha det i hårnett.

Jeg har utenlandsk bakgrunn, kan jeg fortsatt bli med i HVU?
Klart du kan. Har du en annen religiøs eller kulturell bakgrunn er det bare hyggelig. Kravet er at du er norsk statsborger. Medlemmer av religiøse trossamfunn har også anledning til å bære synlig religiøse symboler som for eksempel Hijab til uniformen.

Soldater lærer mye rart i førstegangstjenesten. Lærer vi det samme?
Mange av enkeltmannsferdighetene er de samme. Men vi gir ikke opplæring i stridsrelatert virksomhet. Du vil heller ikke få anledning til å delta på den slags. Dette er også regulert av LOV 1953-07-17 nr 28: Lov om Heimevernet. § 6.

Finnes det flere HVU grupper i Norge?
Det er i dag ca. 680 ungdommer fordelt på 94 ungdomsgrupper spredt over hele landet. Av disse ungdommene er litt under 20 prosent jenter. Ta kontakt med ungdomskonsulent i nærheten av deg Ungdomskonsulentene i HV kan hjelpe deg og finne den HVU avdelingen som er nærmest deg, evt som passer for deg hvis du går på skole/jobber et annet sted enn der du bor.

Har dere noen øvelser?
HV-ungdommen deltar på samlinger, konkurranser og forskjellige øvelser gjennom hele året. I HV-02 gjennomføres det rundt 6-7 helgeøvelser årlig. I tillegg til dette kommer to forskjellige utvekslinger med andre land.

Den ene er en utveksling med britiske ungdomskadetter fra Royal County of Berkshire Army Cadet Force (RCBACF) som annet hvert år gjennomføres i Norge og England.

Den andre utvekslingen er en årlig tur til USA, hvor rundt 80 HV-ungdom fra hele landet får et to-ukers opphold i Minnesota. Dette er en utveksling mellom US National Guard og Heimevernet.

Jeg ønsker å søke Befalsskole, gir HVU meg noen fordeler?
Dersom du vurderer befalsutdanning, befalsskole eller UB, gir tjenestetiden som HV-ungdom ekstra poeng ved opptak. I tillegg lærer du svært mange av de grunnleggende enkeltmannsferdighetene man lærer i rekruttperioden. Dette gir deg et forsprang foran de andre på rekrutten.

Må man møte på alle samlingene?
Vi håper selvsagt at man kan møte på flest mulig samlinger. All aktivitet er frivillig, og det er ikke straffbart å utebli fra en samling. Men om du har så mange andre aktivitetet på planen at du nesten aldri dukker opp, bør du vurdere om du enten skal slutte i HVU eller en av de andre aktivitetene.

Er du en av dem som alltid møter på samlingene våre, stiller du imidlertid sterkere i konkurransen om å få bli med på utvekslingen mellom US National Guard og Heimevernet. En av de gjeveste tingene du kan være med på som HVU.

Hvorfor har dere egen hjemmeside, når resten av forsvaret ligger på www.mil.no?
Når man er en så liten del av totalforsvaret slik vi er, har man lett for å forsvinne i mengden av gode tilbud. Ved å ha vår egen hjemmeside kan vi lettere kommunisere hva HV-ungdommen driver med, samt at vi slipper å gå igjennom Forsvarets sentrale publiseringsrutiner.

Hva er Rekruttbatteriet?
Rekruttbatteriet, eller Rek.btt i forkortet versjon, er en av Norges mange ungdomsavdelinger i Heimevernet. Avdelingen holder til i Oslo, bare et steinkast bortenfor Gardeleieren på Huseby. Les mer om vår avdeling her.