VIKTIG MELDING: Heimevernsstaben melder at et nytt utvekslingsprogram er på trappene. Norge