Årets første øvelse ble avsluttet med et snøfall.Øvelse snøball begynte fredag 19. januar. Da